Maken van gas en warmte

Bij het maken van elektriciteit in centrales komt veel warmte vrij. Die warmte bewaren we soms zodat we er woningen en bedrijven mee kunnen verwarmen. Een centrale die warmte afvoert naar een woonwijk of bedrijventerrein, heet een warmtekrachtcentrale.

Bodemwarmte

Steeds vaker halen we warmte uit de aarde. Met diepe boringen onder de grond zoeken we naar warm grondwater. De warmte van het water gebruiken we om gebouwen mee te verwarmen.

 

Gas

Aardgas gebruik je als energiebron om op te koken en om te verwarmen. Maar het moet wel eerst ergens vandaan komen. Onder de grond liggen grote gasvelden. Met boringen halen we het gas uit de grond. Dat doen we in Nederland, maar een kleiner deel van ons aardgas komt ook uit het buitenland. Het boren naar aardgas, en het uit de grond halen ervan wordt niet gedaan door energiebedrijven. Dat is de taak van mijnbouwbedrijven.