Elektriciteit versturen

De elektriciteit die een centrale maakt, heeft een hoge spanning. Elektriciteit met een spanning van meer dan 25.000 Volt noemen we hoogspanning. Overal in Nederland zie je hoogspanningsleidingen lopen. De hoge masten met dikke kabels brengen de elektriciteit naar de verdeelstations.

Middenspanning

Elektriciteit gaat vanuit de verdeelstations naar de woonwijken en industrieterreinen. Dit doen we via ondergrondse kabels en leidingen. De stroom heeft dan een spanning tussen de 400 en 25.000 Volt. Deze elektriciteit noemen we middenspanning. Grootverbruikers, zoals industrieterreinen en ziekenhuizen, zijn vaak rechtstreeks aangesloten op de middenspanning.

 

Laagspanning
Voordat stroom uit je stopcontact komt, is de spanning nog verder teruggebracht (230 Volt). De elektriciteit heet laagspanning als de spanning minder dan 400 Volt is. Dit is de elektriciteit die thuis bij jou op de kabels staat.