Zonder centrale

Groene stroom betekent dat de energie is gemaakt op een manier die beter is voor het milieu. Deze energie kunnen we in een grote centrale maken, maar ook op andere plaatsen. Groene stroom komt van duurzame bronnen. Duurzaam betekent dat de bron nooit opraakt. Want er is altijd wind en zon!

Windenergie

Windturbines zetten stromende lucht om in elektriciteit. De wind laat de bladen draaien. Aan de as zit een generator. Net als een dynamo op een fiets wekt de generator stroom op door de draaiende beweging.

Zonne-energie
Blauwe zonnepanelen op het dak zetten zonlicht om in stroom. En die kun je thuis gebruiken. Soms wekken zonnepanelen meer elektriciteit op dan nodig is. De extra stroom gaat niet verloren. Die gaat het netwerk op zodat we die op andere plaatsen kunnen gebruiken. Dus misschien komt jouw elektriciteit wel van buren met zonnepanelen op hun dak!