In de centrale

Grote energiecentrales ‘maken’ energie door het verbranden van bijvoorbeeld steenkool. Een grote dynamo zet de warmte om in elektriciteit. Maar ook met aardgas, biomassa en zelfs uit restmateriaal kun je stroom opwekken.

Groene energie
Steeds vaker passen we energiecentrales aan zodat ze energie kunnen maken van biomassa. Biomassa is biologisch restmateriaal zoals houtsnippers of mest. Energie uit biomassa heet groene energie. Deze energie is beter voor het milieu dan energie uit kolen.

Energiecentrales
In Nederland zijn 26 grote centrales. In Borssele staat de enige kerncentrale van Nederland.